Politica de Confidentialitate si Cookie

POLITICA DE PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

www.sistememonitorizare.ro prin GLOBALTECH SRL, Str. Atelierelor, nr. 27, Etaj 4, cod postal 900703, Constanta, judetul Constanta, avand datele de identificare CUI RO14996474, J13/2362/2002 este constient de importanta protejarii informatiilor colectate despre utilizatorii site-ului si urmareste activ protejarea vietii private si confidentialitatii Datelor cu caracter personal pe care compania le prelucreaza in legatura cu serviciile pe care le ofera clientilor.

Prin aceasta politica ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.sistememonitorizare.ro si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri.

GLOBALTECH SRL respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica.

Toate procesarile de Date cu caracter personal vor fi efectuate cu acordul clientului/vizitatorului, in concordanta cu Regulamentul 679 din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


Prin utilizarea siteului www.sistememonitorizare.ro sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si transferul datelor dvs., conform descrierii din aceasta politica de confidentialitate.


            Daca nu doriti ca informatiile dvs. sa fie colectate, utilizate si transferate conform celor descrise de aceasta politica, va puteti exprima opinia printr-un mail la  office@sistememonitorizare.ro

Terminologie

In prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal, urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum urmeaza:

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi : colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, restrictionarea, extragerea, consultarea, stergerea sau distrugerea etc.

Potrivit GDPR, Date cu caracter personal reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”).

Prin Operator se intelege o persoana fizica sau juridica, autoritate publice, agentie sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana imputernicita de operator reprezinta persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului, cu conditia ca aceasta sa fie o entitate juridica distincta fata de operator si sa prelucreaza aceste date in numele Operatorului.

Persoana vizata este acea persoana fizica ale carei date sunt procesate.

Crearea de profiluri reprezinta orice forma de prelucrare automatizata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind, dar nelimitandu-se la, situatie economica, preferinte, interese, fiabilitate comportament, geolocatie, etc.

Sistem de evidenta a datelor insemna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau geografice.

Destinatar reprezinta persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.

Parte terta insemna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism, altul decat persoana vizata, operatorul, imputernicitul si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului, sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Consimtamantul al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Sediu principal inseamna: (a) in cazul unui operator cu sedii in cel putin doua state membre, locul in care se afla administratia centrala a acestuia in Uniune, cu exceptia cazului in care deciziile privind scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau intr-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competenta de a dispune punerea in aplicare a acestor decizii, caz in care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal; (b) in cazul unei persoane imputernicite de operator cu sedii in cel putin doua state membre, locul in care se afla administratia centrala a acesteia in Uniune, sau, in cazul in care persoana imputernicita de operator nu are o administratie centrala in Uniune, sediul din Uniune al persoanei imputernicite de operator in care au loc activitatile principale de prelucrare, in contextul activitatilor unui sediu al persoanei imputernicite de operator, in masura in care aceasta este supusa unor obligatii specifice in temeiul prezentului regulament;

Reprezentant” inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27, care reprezinta operatorul sau persoana imputernicita in ceea ce priveste obligatiile lor respective care le revin in temeiul prezentului regulament;

Reguli corporatiste obligatorii inseamna politicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe teritoriul unui stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau o persoana imputernicita de operator in una sau mai multe tari terte in cadrul unui grup de intreprinderi sau al unui grup de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna;

Autoritate de supraveghere inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru in temeiul articolului 51;

Autoritate de supraveghere vizata inseamna o autoritate de supraveghere care este vizata de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: (a) operatorul sau persoana imputernicita de operator este stabilita pe teritoriul statului membru al autoritatii de supraveghere respective; (b) persoanele vizate care isi au resedinta in statul membru in care se afla autoritatea de supraveghere respectiva sunt afectate in mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate in mod semnificativ de prelucrare; sau (c) la autoritatea de supraveghere respectiva a fost depusa o plangere;

Prelucrare transfrontaliera inseamna: (a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, daca operatorul sau persoana imputernicita de operator are sedii in cel putin doua state membre; sau (b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afecteaza in mod semnificativ sau este susceptibila de a afecta in mod semnificativ persoane vizate din cel putin doua state membre;

Obiectie relevanta si motivata inseamna o obiectie la un proiect de decizie in scopul de a stabili daca exista o incalcare a prezentului regulament sau daca masurile preconizate in ceea ce priveste operatorul sau persoana imputernicita de operator respecta prezentul regulament, care demonstreaza in mod clar importanta riscurilor pe care le prezinta proiectul de decizie in ceea ce priveste drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii;

Serviciile societatii informationale inseamna un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului (19);

Organizatie internationala inseamna o organizatie si organismele sale subordonate reglementate de dreptul international public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord incheiat intre doua sau mai multe tari sau in temeiul unui astfel de acord.

Principii generale

Va aducem in continuare la cunostinta ca GDPR impune o serie de principii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform art. 5 alin. (1), si anume :

Legalitate, corectitudine si transparenta; datele cu caracter personal vor fi prelucrate in conformitate cu legea, corect si transparent in raport cu persoana vizata;

Limitarea scopului; datele cu caracter personal vor fi colectate doar pentru scopuri determinate, explicite si legitime;

Minimizarea datelor; datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

Exactitate;datele cu caracter personal vor fi exacte si, atunci cand este necesar, actualizate;

Limita de stocare; datele cu caracter personal vor fi pastrate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului pentru care datele au fost prelucrate;

Integritate si confidentialitate;datele cu caracter personal vor fi prelucrate intr-o modalitate care sa le asigure protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale precum si impotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarii prin folosirea unor masuri tehnice, organizatorice si de securitate corespunzatoare;

Raspundere; Globaltech SRL, in calitate de operator, este responsabil pentru respectarea Legislatiei privind protectia datelor si va trebui sa demonstreze conformitatea cu aceasta;

Informatiile pe care colectam

     1. Colectam informatii despre dvs. atunci cand accesati site-ul nostru www.sistememonitorizare.ro  prin intermediul identificatorilor online ( cookie-uri si IP).

Website-ul colecteaza in mod automat anumite informatii si le stocheaza in fisiere-jurnal. Aceste informatii includ adresa de protocol internet (IP), locatia generala in care se afla computerul sau dispozitivul dumneavoastra (la nivel de oras), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesarii, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informatii despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificari si identificare), timestamp, cerere/actiune.

Folosim aceste informatii pentru a ne putea concepe site-ul in asa fel incat sa se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor nostri. De asemenea, este posibil sa va folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre si pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari miscarile vizitatorilor si pentru a culege informatii demografice generale care sa ne sprijine in identificarea preferintelor vizitatorilor. Temeiul prelucrarii este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site si a asigura securitatea site-ului. Datele sunt pastrate timp de un an de la data vizitei. De asemenea, pagina noastra de internet utilizeaza cookie-uri, despre care puteti citi, mai jos, in Politica de cookie-uri.

 1. Colectam informatii despre dvs. atunci cand va deschideti cont in platforma noastra – nume, prenume, email, telefon.

Folosim aceste informatii pentru a va facilita accesul la produsele din platforma Sistememonitorizare.ro. Temeiul prelucrarii este interesul dvs. legitim de a avea acces la produsele din site intr-o maniera cat mai usoara.  Datele sunt pastrate pana cind dvs decideti sa va inchideti contul.

 1. Colectam informatii despre dvs. atunci cand cumparati produse din magazinul nostru online – nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, adresa de livrare.

Folosim aceste aceste informatii despre dvs. pentru toate activitatile legate de procesarea, transmiterea, livrarea comenzilor din platforma Sistememonitorizare.ro. Datele de livrare sunt in general partajate cu firmele de curierat care transporta produsele comandate de dvs. De asemenea datele sunt folosite si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ( emitere factura, storno, retur etc). Temeiul legal al prelucrarii datelor in contextul comenzii este, contractul electronic dintre parti, pe care il poti citi in sectiunea Termeni si conditii. Pentru emiterea facturilor temeiul prelucrarii este obligatia legala.

 1. Colectam informatii despre dvs. atunci cand va abonati la newsletter-ul nostru sau cand va dati consimtamantul pentru alte tipuri de mesaje de marketing

Atunci cand va abonati sa primiti newsletterul nostru de noutati sau late mesaje de marketing ce contin informatii despre promotii, discount-uri etc. vom prelucra adresa de email sau numarul de telefon in acest scop. Temeiul legal al prelucrarii este consimtamantul dumneavoastra. Ne asiguram ca aveti la dispozitie o optiune simpla de a va dezabona in orice moment, atat  in comunicarea propriu-zisa, fie contactandu-ne separat. Atunci cand va dezabonati, comunicarea newsletterului inceteaza. Adresa de email va fi partajata cu furnizorul solutiei de trimitere a newsletterului email si cu furnizorul solutiei de telecomunicatii pentur mesajele de tip SMS.

 1. Colectam informatii despre dvs. atunci cand partajati informatii din site-ul sistememonitorizare.ro

De fiecare data cand un utilizator al site-ului nostru partajeaza o informatie din site prin intermediul butoanelor integrate de la retelele de socializare, sistememonitorizare.ro este responsabila impreuna cu reteaua de socializare de prelucrarea respectiva.

Intra in responsabilitatea comuna a Sistememonitorizare.ro si a retelei de socializare ( in calitate de operatori asociati) prelucrarea datelor personale de identificare partajate intre Sistememonitorizare.ro si reteaua de socializare ( de exemplu ID cookie).

Dupa ce ati ajuns in reteaua de socializare din site-ul sistememonitorizare.ro, prelucrarea datelor este in responsabilitatea retelei de socializare, Sistememonitorizare.ro nefiind raspunzatoare pentru acea prelucrare.

Nu vom impartasi niciodata, nu vindem sau nu furnizam in alt mod datele dumneavoastra personale colectate de noi catre terte parti in scopuri de marketing.

Cum folosim informatiile pe care le colectam


Informatiile dvs. vor fi utilizate pentru:

 • crearea contului in platforma Sistememonitorizare.ro
 • pentru prelucrarea si livrarea comenzilor din site
 • solutionarea problemelor legata de comanda
 • retunarea produselor si rambursarea contravalorii
 • servicii de suport clienti
 • pentru transmiterea de mesaje de marketing
 • pentru imbunatatirea serviciilor noastre
 • apararea intereselor legitime ale Sistememonitorizare.ro

 
Cine poate avea acces la informatiile dvs.


Informatiile dvs. pot fi impartasite cu companii terte ce au statut de furnizor al Sistememonitorizare.ro

Sistememonitorizare.ro poate uneori sa fie obligat sa va dezvaluie informatiile dvs. unor terte parti externe, cum ar fi autoritatile locale, instantele judecatoresti si tribunale, organismele de reglementare si / sau agentiile de aplicare a legii in scopul respectarii legilor si reglementarilor aplicabile sau ca raspuns la o procedura legala.


Vom impartasi, de asemenea, informatiile dvs. personale cu terte parti daca avem consimtamantul dumneavoastra sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda in alt mod fraude, brese de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja impotriva incalcarii drepturilor de proprietate sau impotriva incalcarii sigurantei Sistememonitorizare.ro, a utilizatorilor, a altor candidati, a angajatilor si a altor persoane vizate, sau in cazurile prevazute de lege.

Minori


Sistememonitorizare.ro nu este destinat si nu colecteaza prin intermediul site-ului, cu buna stiinta informatii de la copiii sub 18 ani. Accesarea si utilizarea site-ului de catre minori reprezinta acordul implicit al tutorelui legal in navigarea site-ului nostru de catre minorul aflat in intretinere. De asemenea daca vom descoperi ca un minor a folosit site-ul nostru fara aprobarea reprezentatului legal, vom sterge toate datele personale despre acesta. 

 Cum impartim informatii cu terti?

Vom dezvalui datele dvs cu caracter personal doar in scopurile si acelor terte parti, dupa cum este descris mai jos. Sistememonitorizare.ro va lua masurile necesare pentru a se asigura ca datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate si transferate conform legii in vigoare.

Furnizorii de servicii externi

Acolo unde este necesar, vom insarcina alte companii si persoane fizice sa indeplineasca anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, in numele nostru, in cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ati dat consimtamantul explicit. Putem, de exemplu, sa furnizam, date cu caracter personal catre curieri, agenti, contractori sau parteneri pentru gazduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a va trimite informatii pe care le-ati solicitat. Vom partaja sau pune la dispozitie furnizorilor externi de servicii acele informatii, in masura necesara, pentru a procesa solicitarile dumneavoastra. Aceste informatii nu pot fi folosite de acestia pentru orice alte scopuri, in special nu pentru scopurile lor sau pentru terte parti. Furnizorii de servicii externe Sistememonitorizare.ro sunt obligati prin contract sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Unii dintre furnizorii nostri externi ce are acces la datele dvoastra sunt urmatoarele firme de curierat: Fan Courier, DPD Courier, Fastius Courier, DHL Courier

Pentru transmiterea electronica de mesaje de marketing, folosim platforma, Mailchimp.

Pentru transmiterea de mesaje de tip SMS, folosim serviciile furnizorului tert SendSMS.

Anumite informatii ce pot fi date cu caracter personal (prenume, adresa de email, judet) sunt transmise pe o durata limitata de timp catre serviciul partener Opinii de Incredere by TRUSTED.ro, in scopul trimiterii unui mesaj in numele magazinului pentru a gestiona in mod independent opinia clientilor cu privire la magazinul nostru. Parerea clientilor va fi publicata pe feedback.trusted.ro. Informatiile sunt sterse automat de catre sistemul serviciului partener dupa ce scopul a fost atins. Feedback.trusted.ro poate folosi terte sisteme pentru trimiterea tehnica a mesajelor, astfel incat sa se asigure ca acestea ajung la clienti.

Organismele publice

Vom dezvalui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, daca acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va raspunde solicitarilor din partea instantelor judecatoresti, organelor de aplicare a legii, agentiilor de reglementare si altor autoritati publice si oficiale, care pot include astfel de autoritati si din afara tarii de resedinta.

Cat timp vom pastra datele cu caracter personal?

Cu exceptia cazului in care va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal de catre noi si / sau solicitati stergerea datelor dvs personale, se aplica urmatoarele perioade de retentie, in conformitate cu politica noastra privind retentia de date,  pentru urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru conturile din platforma Sistememonitorizare.ro vom pastra datele atata timp cat exista contul
 • Nu va stocam datele cu caracter personal mai mult decat este necesar pentru scopul pentru care le-am retinut sau pentru a respecta o lege sau cerinta statutara.
 • In cazul comenzilor din site-ul Sistememonitorizare.ro datele dvoastra vor fi pastrate 10 ani conform Codului fiscal din Romania.
 • In cazul mesajelor de marketing, va pastram datele timp de 12 luni, de la data la care v-ati dat acordul.
 • Datele din browser si cookie-uri vor fi pastrate 12 luni de la sesiune.

Sunt in siguranta datele dvoastra colectate si prelucrate de Sistememonitorizare.ro?

Avem masuri de securitate fizica, electronica si manageriala pentru protejarea si asigurarea informatiilor pe care le colectam si procesam.


Retineti insa ca din pacate, nici o transmisie de date nu este garantata 100% sigura
Sunteti responsabil de numele dvs. de utilizator si de parola: pastrati-le in siguranta si in siguranta!


Daca aveti banuiala ca confidentialitatea datelor dvs. a fost incalcata, va rugam sa ne contactati imediat la email office@sistememonitorizare.ro

Drepturile dvs. Legale

Ca persoana vizata aveti drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. Sistememonitorizare.ro  va va respecta drepturile individuale si se va ocupa de interesele dumneavoastra in mod corespunzator.

 • Dreptul de retragere a consimtamantului: Va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment.
 • Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu si care sunt in posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca:
  • contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada in care noi trebuie sa verificam exactitatea,
  • prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decat stergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, sau
  • va opuneti prelucrarii in perioada in care verificam daca motivele noastre legitime au intaietate fata de ale dvs.
 • Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem in posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct de la dvs si cui i-au fost dezvaluite, daca este cazul. Puteti obtine un exemplar de la noi, gratuit, continand datele cu caracter personal pe care le detinem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ati putea solicita.  
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dvs sau sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degraba decat sa primiti un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteti solicita sa va transferam datele direct catre alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care:
  • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate in alt mod;
  • aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) si sa va executati acest drept de obiectie la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;

Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara

 • in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi;
 • in special pentru cerintele legale de pastrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
 • Dreptul de opozitie: Ati putea obiecta – in orice moment – la prelucrarea datelor cu

caracter personal datorita situatiei dvs. speciale, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti. In acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive intemeiate, legitime si un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept. Daca va opuneti prelucrarii, va rugam sa specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi.

 • Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea, puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor . Date de contact:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 

Va rugam sa retineti:

 • Perioada de timp: Vom incerca sa indeplinim cererea in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii.
 • Restrictionarea accesului: In anumite situatii, este posibil sa nu putem sa va acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Daca vom refuza solicitarea dvs. de acces, va vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificarii: In unele cazuri, este posibil sa nu putem sa va cautam datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate in cererea dumneavoastra.

In astfel de cazuri, in care nu va putem identifica precum persoana vizata, nu suntem in masura sa dam curs solicitarii dvs. de a exercita drepturile legale asa cum sunt descrise in aceasta sectiune, daca nu furnizati informatii suplimentare care sa permita identificarea dumneavoastra.

 • Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a va exercita drepturile legale, va rugam sa contactati Responsabilul nostru cu Protectia Datelor in scris sau sub forma de text, scriind un email la dpo@globaltech.ro

POLITICA DE COOKIES

Aceasta politica se refera la cookie-urile folosite in website-urile si aplicatiile operate de catre GLOBALTECH SRL

Ce scop au cookie-urile?

Cookie-urile sunt foarte utile si indeplinesc diferite functii ce fac ca navigarea ta pe un site sa fie una usoara si placuta. Ai putea spune ca sunt ca niste „amintiri” ale site-ului despre tine, ajutandu-l sa isi aminteasca cum ai navigat pe paginile sale si alegerile pe care le-ai facut pe parcurs.

Poti naviga mai usor si mai rapid pe un site care isi aminteste de tine, decat pe unul care nu te recunoaste. De aceea, majoritatea site-urilor pe care le stii si iti plac folosesc cookie-uri.

Cookie-urile noastre sunt folosite pentru urmatoarele scopuri:

 • functionarea site-ului,
 • analiza comportamentului vizitatorilor site-ului
 • publicitate

Ce este intr-un cookie?

Un cookie este un fragment simplu de informatie sub forma unui fisier text foarte mic. Fiecare cookie in parte este unic si este compus din numele site-ului care l-a creat si un sir unic de cifre si litere.

Majoritatea site-urilor plaseaza cookie-uri pe hard disk-ul dispozitivului tau (calculator, telefon mobil sau tableta) cand navighezi prin ele. Ele fac asta prin browserul tau – de exemplu Google Chrome, Internet Explorer, Safari sau Firefox. Un cookie poate fi citit si recuperat doar de site-ul care l-a creat; site-urile nu pot niciodata sa faca schimb de informatii intre ele prin cookie-uri.

Unele cookie-uri sunt valabile doar pe durata vizitei tale. Aceste „cookie-uri de sesiune” dispar din calculatorul sau dispozitivul tau mobil dupa ce ai inchis browserul. Alte cookie-uri raman in calculatorul sau dispozitivul tau mobil dupa ce ai inchis browserul si mai sunt valabile pentru o anumita perioada de timp specificata. Aceste „cookie-uri persistente” sunt activate de fiecare data cand vizitezi site-ul care le-a generat.

Ce nu este intr-un cookie?

Cookie-urile (ca elemente de sine statatoare) NU contin:

 • Informatii personale – nu poti fi identificat personal doar pe baza unui cookie.
 • Cod de program – spre deosebire de un virus informatic, un cookie nu este compus din cod, asta insemnand ca nu este capabil sa strice dispozitivul tau.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre site-ul sistememonitorizare.ro?

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

 • cookie-uri strict necesare pentru functionarea site-ului
 • cookie-uri de analiza
 • cookie-uri pentru publicitate personalizata

Cookie-urile pot fi folosite in diferite scopuri. In primul rand, pot fi necesare pentru a asigura functionarea corecta a site-ului web. De exemplu, fara module cookie, poate fi dificil ca site-ul web sa retina ca te-ai conectat sau ce produse ai adaugat in cosul de cumparaturi. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, si sunt active in mod automat, nefiind conditionate de acordul vizitatorului. Am inclus aici si cookie-urile plasate pentru a-ti afisa publicitate nepersonalizata (care retin faptul ca o reclama a fost afisata), precum si cele care ne masoara audienta pe site (fara insa a include componenta demografica ori de segmentare a audientei), intrucat fara masurarea traficului site-ul nostru nu poate fi profitabil, iar regulile de protectie a vietii private nu sunt intentionate a bloca afisarea publicitatii.

Cookie-urile de analiza colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii folosesc o pagina de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metoda de conectare a paginilor este cea mai eficace si daca utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri ne permit sa oferim utilizatorilor o experienta de utilizare de inalta calitate si au rolul de a contribui la imbunatatirea modului in care functioneaza pagina noastra de internet, precum si la segmentarea demografica a audientei, care mai departe este folosita in personalizarea publicitatii daca acest scop este permis.

Nu in ultimul rind, atunci cand integram in site plug-inuri ale retelelor de socializare, acestea plaseaza cookie-uri social media pentru a permite redarea continutului (de ex. youtube, soundcloud), pentru a-ti da posibilitatea sa te loghezi folosind un serviciu tert (de ex. Facebook sau Google), precum si pentru a-ti da posibilitatea sa apreciezi sau sa distribui o pagina sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

De asemenea folosim cookie-uri este pentru a permite personalizarea publicitatii online.   Folosirea cookie-urilor de personalizare a publicitatii este un standard actual la multe dintre siteurile importante pe care le vizitati. Publicitatea de acest tip ne ajuta sa ajungem la categoriile de clienti interesati de un anumit tip de produs, catre care  se afiseaza reclamele respective. De regula, informatiile despre categoriile care definesc plaja de utilizatori interesati nu  sunt date personale, dar profilul care se creeaza despre vizitatori are la baza datele colectate prin intermediul cookie-urilor de profilare publicitara, intra in categoria datelor personale.  Cum aceste cookie-uri sunt plasate de servicii controlate de noi rezulta ca profilarea (care este o prelucrare de date personale) prin intermediul acestor cookie-uri este efectuata de noi ca operator de date. Puteti opta sa nu fiti profilat de Google in scop publicitar, accesand https://www.google.com/settings/ads

Cookie-urile sunt fisiere de tip text, oferite browserului dvs. de un server web si stocate apoi pe hard-discul computerului dvs. Majoritatea browserelor sunt setate sa accepte cooki-euri. Daca insa preferati acest lucru, puteti reseta browserul dvs. fie sa va anunte ori de cate ori primiti cate un cookie fie sa refuze chiar acceptarea cookie-urilor.

Trebuie insa sa stiti ca unele sectiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizualizate normal daca ati setat browserul dvs. sa respinga cookie-urile. Nu pentru ca nu ne dorim acest lucru, ci pentru ca unele functii ale website-ului nostru nu pot functiona corect fara folosirea cookie-urilor.

Cand vizitatorii lasa comentarii pe sit, colectam datele aratate In formularele de comentarii, dar si adresa IP a vizitatorului si sirul agentilor utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un sir facut anonim (numit si un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea daca Il folosesti. Politica de confidentialitate a serviciului Gravatar este disponibila aici: https://automattic.com/privacy/. Dupa aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibila pentru public langa comentariul tau.

Daca Incarci imagini pe situl web, ar trebui sa eviti Incarcarea imaginilor care au incluse date de locatie Inglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descarca si extrage toate datele despre locatie din imaginile de pe sit.

Daca lasi un comentariu pe situl nostru, poti opta pentru salvarea In cookie-uri a numelui, adresei de email si sitului tau web. Acestea sunt pentru confortul tau, astfel nu mai trebuie sa le completezi din nou cand lasi un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Daca mergi la pagina noastra de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina daca navigatorul tau accepta cookie-uri. Acest cookie nu contine date personale si este eliminat cand Inchizi navigatorul.

Cand te autentifici, vom seta si cateva cookie-uri pentru a-ti salva informatiile de autentificare si optiunile de afisare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt pastrate doua zile, iar cele pentru optiuni de afisare pe ecran sunt pastrate un an. Daca selectezi „Tine-ma minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi pastrate doua saptamani. Daca te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Daca editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat In navigatorul tau. Acest cookie nu include date personale si indica pur si simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expira dupa 1 zi.

Articolele din acest sit pot include continut Inglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Continutul Inglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca si cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot sa colecteze date despre tine, sa foloseasca cookie-uri, sa Inglobeze urmarirea suplimentara de la parti terte si sa-ti monitorizeze interactiunea cu continutul Inglobat, inclusiv sa-ti urmareasca interactiunea cu continutul Inglobat daca ai un cont si esti autentificat In acel sit web.

Daca lasi un comentariu, comentariul si metadatele lui sunt pastrate pe o perioada nedeterminata. Asa putem recunoaste si aproba automat toate comentariile urmatoare In loc sa le tinem Intr-o coada pentru moderare.

Pentru utilizatorii (daca exista) care se Inregistreaza pe situl nostru web, stocam si informatiile personale pe care le furnizeaza In profilul lor de utilizator. Toti utilizatorii Isi pot vedea, edita sau sterge informatiile personale oricand (dar nu Isi pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea si edita aceste informatii.

In timp ce ne vizitezi situl, vom urmari:

 • Produse pe care le-ai vazut: vom folosi asta a-ti arata, de exemplu, produsele pe care le-ai vizualizat recent
 • Locatie, adresa IP si tip de navigator: le vom folosi In diverse scopuri, cum ar fi estimarea impozitelor (taxelor) si pentru livrare
 • Adresa de livrare: Iti vom cere s-o introduci, astfel putem estima, de exemplu, unde trebuie facuta livrarea Inainte sa plasezi o comanda si sa ti-o trimitem!

De asemenea, vom folosi cookie-uri pentru a-ti urmari continutul cosului In timp ce navighezi pe situl nostru

Nota: poate vrei sa dai mai multe detalii despre politica folosirii cookie-urilor si sa arati aici o legatura la sectiunea respectiva.

Cand cumperi de la noi, Iti vom cere sa furnizezi informatii, inclusiv numele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de email, numarul de telefon, cardul de credit/detalii de plata si informatii optionale despre cont, cum ar fi numele de utilizator si parola. Vom folosi aceste informatii In mai multe scopuri, cum ar fi:

 • Iti trimitem informatii despre contul tau si comanda ta
 • Iti raspundem la cereri, inclusiv la rambursari si reclamatii
 • Procesam platile si prevenim fraudele
 • Iti initializam contul pentru magazinul nostru
 • Respectam toate obligatiile legale pe care le avem, cum ar fi calcularea impozitelor (taxelor)
 • Imbunatatim ofertele noastre pentru magazin
 • Iti trimitem mesaje de marketing, daca alegi sa le primesti

Daca creezi un cont, Iti vom stoca numele, adresa, emailul si numarul de telefon, care vor fi folosite la finalizarea unor comenzi viitoare.

In general, stocam informatii despre tine atat timp cat avem nevoie de ele In scopurile pentru care le colectam si le folosim, dar nu le mai pastram In continuare daca nu suntem obligati din punct de vedere legal. De exemplu, vom stoca informatiile despre comenzi timp de XX ani, In scopuri fiscale si contabile. Ele includ numele, adresa de email si adresele de facturare si de livrare.

De asemenea, vom stoca comentarii sau recenzii, daca alegi sa le lasi.

Cine are acces din echipa noastra

Membrii echipei noastre au acces la informatiile pe care ni le oferi. De exemplu, atat administratorii cat si managerii de magazine pot accesa:

 • Informatii despre comenzi, precum ce s-a cumparat, cand s-a cumparat si unde au fost trimise cumparaturile si
 • Informatii despre clienti, precum nume, adresa email si informatiile despre facturare si livrare.

Membrii echipei noastre au acces la aceste informatii pentru a ajuta la onorarea comenzilor, procesarea rambursarilor si pentru a-ti oferi suport.

Tertii ce au acces la datele personale din  site-ul sistememonitorizare.ro

Acest site utilizeaza Google Analytics un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics foloseste cookies pentru ne ajuta sa analizam constant modul in care utilizatorii utilizeaza site-ul nostru. Informatiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise si stocate de Google pe serverele din Statele Unite.    Google va utiliza aceste informatii in scopul evaluarii utilizarii site-ului web, al compilarii rapoartelor privind activitatile site-ului web pentru operatorii de site si in furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web si de utilizarea internetului.

Google poate, de asemenea, sa transfere aceste informatii unor terte parti, in cazul in care acest lucru este cerut prin lege sau in cazul in care aceste terte parti proceseaza informatiile in numele Google. Google nu va asocia adresa IP cu alte date detinute de Google.

Puteti refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setarilor corespunzatoare din browserul dvs.

De asemenea utilizam serviciile Google Maps care integreaza hartile de la furnizorul de servicii „Google Maps” de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Datele prelucrate de Google pot include adresa IP si locatia dvs., care pot fi procesate in Statele Unite. Cu toate acestea, aceste date nu vor fi colectate fara consimtamantul dvs. (acest lucru depinde de setarile dispozitivului dvs. mobil). Informatii suplimentare despre Google Maps pot fi gasite in Politica de confidentialitate https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
Folosim Facebook Pixel pentru a targheta mai segmentat persoanele care viziteaza  magazinul nostru online. De asemenea mai folosim Facebook Pixel pentru a ne imbunatati reclamele si a le oferi oamenilor anunturi mai relevante pentru ei, aceasta practica fiind destul de comuna in industria e-commerce-ului.
Facebook pixel este o bucata scurta de cod JavaScript care este inserat in codul HTML al unei pagini Web. Atunci cand o pagina Web este incarcata, pixelul Facebook trimite informatii generale despre sesiunea de browser pe Facebook. Daca este posibil, aici se utilizeaza o conexiune HTTP securizata. Nu sunt transmise date personale despre vizitatorul site-ului.

Alti terti ce au acces la datele dumneavoastra sunt: Google Adwords ( Double Click) ce reprezinta furnizor de servicii de promovare si marketing. DoubleClick este un serviciu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). DoubleClick utilizeaza cookie-uri pentru a va prezenta publicitate relevanta. Un numar de identificare pseudonim (ID) este alocat browserului dvs. pentru a verifica ce anunturi au fost afisate in browserul dvs. si ce anunturi au fost descarcate. Cookie-urile nu contin informatii personale. Utilizarea cookie-urilor DoubleClick ii permite exclusiv Google si site-urile partenerilor sai sa plaseze anunturi pe baza vizitelor anterioare pe celelalte site-uri ale noastre. Informatiile generate de cookie vor fi transmise si stocate pe servere in Statele Unite de catre Google pentru analiza. Un transfer de date de catre Google catre terte parti are loc doar in baza reglementarilor legale sau ca parte a prelucrarii datelor de comanda. In niciun caz Google nu va va combina datele cu alte date colectate de Google. Puteti preveni stocarea cookie-urilor prin selectarea setarii corespunzatoare din software-ul browserului dvs. cu toate acestea, ca masura de precautie, am dori sa subliniem ca in acest caz s-ar putea sa nu puteti utiliza in totalitate toate functiile paginilor noastre web. De asemenea, puteti sa obiectati sau sa impiedicati colectarea de date generate de cookie-uri si legate de utilizarea de catre dvs. a site-urilor web, precum si prelucrarea acestor date de catre Google, descarcand si instaland pluginul browser disponibil la urmatorul link din sectiunea „Extensia de dezactivare DoubleClick “.


          Pe site-urile noastre, puteti utiliza pluginurile sociale (de exemplu, butonul „Imi place si Distribuie”) de la reteaua de socializare si Instagram (denumiti in continuare „furnizori”). Nu avem nicio influenta asupra datelor colectate si a evenimentelor legate de procesarea datelor si nici nu cunoastem intinderea completa a colectarii datelor sau a scopurilor procesarii sau perioadele de stocare. De asemenea, nu avem informatii despre stergerea datelor colectate de furnizorul de pluginuri. Furnizorul de plugin-uri stocheaza datele pe care le colecteaza ca profiluri de utilizare si le foloseste in scopul publicitatii, cercetarii de piata si / sau a designului bazat pe necesitati al site-ului sau. O astfel de analiza are loc in special (chiar si pentru utilizatorii care nu sunt conectati) pentru a afisa publicitatea bazata pe nevoi si pentru a informa despre alti utilizatori ai retelei sociale despre parerea dvs despre produsele din magazinul nostru. Prin aceste pluginuri, va oferim posibilitatea de a interactiona cu retelele sociale si cu alti utilizatori, astfel incat sa putem imbunatati oferta noastra si sa proiectam site-ul nostru de interes mai important pentru dvs. Baza legala pentru utilizarea pluginurilor este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Daca accesati o pagina de pe site-ul nostru care contine un astfel de plugin, browserul dvs. realizeaza o conexiune directa cu serverele furnizorului respectiv.

Continutul plugin-ului este transmis direct de browserul dvs. de catre furnizor si integrat in site. Prin aceasta integrare, furnizorul primeste informatii pe care le-ati accesat pe pagina web a site-ului nostru, chiar daca nu aveti un cont de utilizator la furnizorul in cauza sau nu sunteti conectat (a) la serviciul in cauza. Aceste informatii (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise direct de pe browserul dvs. catre un server al furnizorului in cauza din SUA, stocate acolo ca profil de utilizare si, printre altele, utilizate in scopuri de publicitate, cercetare de piata si bazate pe nevoi proiectarea site-ului web al furnizorului. Aveti dreptul sa va opuneti crearii acestui profil de utilizator, prin care trebuie sa contactati furnizorul respectivului plug-in pentru a va exercita acest drept. Link-urile pentru a face acest lucru pot fi gasite mai jos. Daca, in timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru, sunteti conectat (a) la contul dvs. de utilizator cu Facebook, sau Instagram, furnizorul respectiv poate, de asemenea, sa asocieze vizita pe site cu contul de utilizator. Daca interactionati cu un plugin, de ex. daca activati butonul „Like” sau „Share, informatiile relevante sunt, de asemenea, transmise direct catre un server al furnizorului particular din SUA si stocate acolo. Informatiile sunt, de asemenea, publicate prin intermediul contului dvs. de utilizator in reteaua sociala speciala si afisate in contactele dvs. acolo. Chiar daca nu sunteti conectat la pluginurile furnizorilor atunci cand vizitati site-ul nostru web, datele colectate de pluginuri pot, in anumite circumstante, sa fie asociate cu contul dvs. de utilizator.

Prin intermediul unui plugin, de fiecare data cand accesati site-ul, un cookie este plasat cu un ID. Deoarece browserul dvs. trimite acest cookie la fiecare conexiune la un server al furnizorului respectiv fara a fi intrebat, Facebook, si Instagram ar putea, in principiu, sa creeze un profil de site-uri care au fost accesate de utilizatorul care apartine identificarii. Daca este necesar, atunci ar fi posibil sa asociati ulterior acest ID cu o persoana – de exemplu, in momentul unei conexiuni ulterioare cu furnizorul. Datele sunt transmise indiferent daca aveti un cont la furnizorul de pluginuri si sunteti conectat (a) la acesta. Daca sunteti conectat (a) la furnizorul de pluginuri, datele colectate pe site-ul nostru sunt asociate direct cu contul dvs. existent la furnizorul de pluginuri. Daca dati clic pe butonul de activare si, de exemplu, legati site-ul web, furnizorul de pluginuri stocheaza de asemenea aceste informatii in contul de utilizator si le publica in mod public cu persoanele dvs. de contact. Daca nu doriti ca asocierea cu profilul dvs. de utilizator sa fie facuta de furnizorul de plugin-uri, trebuie sa va deconectati de la serviciul respectiv inainte de a vizita site-ul nostru. In plus, puteti selecta functia „Dezactivati modul cookie terte parti” in setarile browserului. Apoi, browserul dvs. nu mai trimite cookie-uri catre serverul special al retelei de socializare. Cu aceasta setare, cu toate acestea, in anumite circumstante, alte functii ale altor furnizori nu vor mai functiona pe alte site-uri web, in ​​plus fata de pluginuri.

Facebook este operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA. O prezentare generala a pluginurilor Facebook si a aspectului acestora poate fi gasita la urmatorul link: https://developers.facebook.com/docs/plugins

O prezentare generala a pluginurilor Instagram si a aspectului acestora poate fi gasita la urmatorul link: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 

Alti terti care ne ajuta in publicitatea personalizata sunt:

Criteo – mai multe detalii despre prelucrarea efectuata de ei puteti gasi aici https://www.criteo.com/privacy/

Hotjar – mai multe detalii despre prelucrarea efectuata de ei puteti gasi aici https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.sistememonitorizare.ro colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Globaltech a obtinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Regulamentul 679 din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Globaltech poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu conditia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Globaltech va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.

Prin utilizarea siteului sistememonitorizare.ro, sunteti de acord cu prelucrarea datelor despre dvs. in modul si in scopurile mentionate mai sus.


Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal sau cookie-urile noastre, va rugam sa ne contactati prin e-mail la dpo@globaltech.ro